Gönderen Konu: C++ msoftcon.cpp  (Okunma sayısı 10438 defa)

Çevrimdışı batı

 • Mezun olmuş OTOKON'cu
 • *
 • İleti: 126
C++ msoftcon.cpp
« : Aralık 05, 2007, 03:55:59 ÖS »
Console Graphics Lite fonksiyonlarından yararlanacak bir program yazmak istiyorum. Fakat internetten bulup kopyala yapıştır metoduyla kullandığım msoftcon.cpp kaynak dosyası sürekli olarak hata veriyor. İşte karşılaştığım hatalar;

Kod: [Seç]
Error 1 error C2664: 'CreateFileW' : cannot convert parameter 1 from 'const char [8]' to 'LPCWSTR' c:\documents and settings\xp\desktop\yapilar\yapilar\msoftcon.cpp 11
Kod: [Seç]
Error 2 error C2065: 'j' : undeclared identifier c:\documents and settings\xp\desktop\yapilar\yapilar\msoftcon.cpp 73


İşte kullandığım msoftcon.cpp kaynak dosyası

Kod: [Seç]
#include "msoftcon.h"
HANDLE hConsole;         //console handle
char fill_char;          //character used for fill
//--------------------------------------------------------------
void init_graphics()
   {
   COORD console_size = {80, 25};
   //open i/o channel to console screen
   hConsole = CreateFile("CONOUT$", GENERIC_WRITE | GENERIC_READ,
                   FILE_SHARE_READ | FILE_SHARE_WRITE,
                   0L, OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL, 0L);
   //set to 80x25 screen size
   SetConsoleScreenBufferSize(hConsole, console_size);
   //set text to white on black
   SetConsoleTextAttribute( hConsole, (WORD)((0 << 4) | 15) );

   fill_char = '\xDB';  //default fill is solid block
   clear_screen();
   }
//--------------------------------------------------------------
void set_color(color foreground, color background)
   {
   SetConsoleTextAttribute( hConsole,
                        (WORD)((background << 4) | foreground) );
   }  //end setcolor()

/* 0  Black          8  Dark gray
   1  Dark blue      9  Blue
   2  Dark green     10 Green
   3  Dark cyan      11 Cyan
   4  Dark red       12 Red
   5  Dark magenta   13 Magenta
   6  Brown          14 Yellow
   7  Light gray     15 White
*/
//--------------------------------------------------------------
void set_cursor_pos(int x, int y)
   {
   COORD cursor_pos;              //origin in upper left corner
   cursor_pos.X = x - 1;          //Windows starts at (0, 0)
   cursor_pos.Y = y - 1;          //we start at (1, 1)
   SetConsoleCursorPosition(hConsole, cursor_pos);
   }
//--------------------------------------------------------------
void clear_screen()
   {
   set_cursor_pos(1, 25);
   for(int j=0; j<25; j++)
      putch('\n');
   set_cursor_pos(1, 1);
   }
//--------------------------------------------------------------
void wait(int milliseconds)
   {
   Sleep(milliseconds);
   }
//--------------------------------------------------------------
void clear_line()                    //clear to end of line
   {                                 //80 spaces
   //.....1234567890123456789012345678901234567890
   //.....0........1.........2.........3.........4
   cputs("                                        ");
   cputs("                                        ");
   }
//--------------------------------------------------------------
void draw_rectangle(int left, int top, int right, int bottom)
   {
   char temp[80];
   int width = right - left + 1;

   for(int j=0; j<width; j++)      //string of squares
      temp[j] = fill_char;   
   temp[j] = 0;                    //null

   for(int y=top; y<=bottom; y++)  //stack of strings
      {
      set_cursor_pos(left, y);
      cputs(temp);
      }
   }
//--------------------------------------------------------------
void draw_circle(int xC, int yC, int radius)
   {
   double theta, increment, xF, pi=3.14159;
   int x, xN, yN;

   increment = 0.8 / static_cast<double>(radius);
   for(theta=0; theta<=pi/2; theta+=increment)  //quarter circle
      {
      xF = radius * cos(theta); 
      xN = static_cast<int>(xF * 2 / 1); //pixels not square
      yN = static_cast<int>(radius * sin(theta) + 0.5);
      x = xC-xN;
      while(x <= xC+xN)          //fill two horizontal lines
         {                       //one for each half circle
         set_cursor_pos(x,   yC-yN); putch(fill_char);  //top
         set_cursor_pos(x++, yC+yN); putch(fill_char);  //bottom
         }
      }  //end for
   }
//--------------------------------------------------------------
void draw_line(int x1, int y1, int x2, int y2)
   {

   int w, z, t, w1, w2, z1, z2;
   double xDelta=x1-x2, yDelta=y1-y2, slope;
   bool isMoreHoriz;

   if( fabs(xDelta) > fabs(yDelta) ) //more horizontal
      {
      isMoreHoriz = true;
      slope = yDelta / xDelta;
      w1=x1; z1=y1; w2=x2, z2=y2;    //w=x, z=y
      }
   else                              //more vertical
      {
      isMoreHoriz = false;
      slope = xDelta / yDelta;
      w1=y1; z1=x1; w2=y2, z2=x2;    //w=y, z=x
      }

   if(w1 > w2)                       //if backwards w
      {
      t=w1; w1=w2; w2=t;             //   swap (w1,z1)
      t=z1; z1=z2; z2=t;             //   with (w2,z2)
      }
   for(w=w1; w<=w2; w++)           
      {
      z = static_cast<int>(z1 + slope * (w-w1));
      if( !(w==80 && z==25) )        //avoid scroll at 80,25
         {
         if(isMoreHoriz)
            set_cursor_pos(w, z);
         else
            set_cursor_pos(z, w);
         putch(fill_char);
         }
      }
   }
//--------------------------------------------------------------
void draw_pyramid(int x1, int y1, int height)
   {
   int x, y;
   for(y=y1; y<y1+height; y++)
      {
      int incr = y - y1;
      for(x=x1-incr; x<=x1+incr; x++)
         {
         set_cursor_pos(x, y);
         putch(fill_char);
         }
      }
   }
//--------------------------------------------------------------
void set_fill_style(fstyle fs)
   {
   switch(fs)
      {
      case SOLID_FILL:  fill_char = '\xDB'; break;
      case DARK_FILL:   fill_char = '\xB0'; break;
      case MEDIUM_FILL: fill_char = '\xB1'; break;
      case LIGHT_FILL:  fill_char = '\xB2'; break;
      case X_FILL:      fill_char = 'X';    break;
      case O_FILL:      fill_char = 'O';    break;
      }
   }


İşte kullandığım msoftcon.h başlık dosyası;

Kod: [Seç]
#ifndef _INC_WCONSOLE    //don't let this file be included
#define _INC_WCONSOLE    //twice in the same source file

#include <windows.h>     //for Windows console functions
#include <conio.h>       //for kbhit(), getche()
#include <math.h>        //for sin, cos

enum fstyle { SOLID_FILL, X_FILL,      O_FILL,
              LIGHT_FILL, MEDIUM_FILL, DARK_FILL };

enum color {
   cBLACK=0,     cDARK_BLUE=1,    cDARK_GREEN=2, cDARK_CYAN=3,
   cDARK_RED=4,  cDARK_MAGENTA=5, cBROWN=6,      cLIGHT_GRAY=7,
   cDARK_GRAY=8, cBLUE=9,         cGREEN=10,     cCYAN=11,
   cRED=12,      cMAGENTA=13,     cYELLOW=14,    cWHITE=15 };
//--------------------------------------------------------------
void init_graphics();
void set_color(color fg, color bg = cBLACK);
void set_cursor_pos(int x, int y);
void clear_screen();
void wait(int milliseconds);
void clear_line();
void draw_rectangle(int left, int top, int right, int bottom);                   
void draw_circle(int x, int y, int rad);
void draw_line(int x1, int y1, int x2, int y2);
void draw_pyramid(int x1, int y1, int height);
void set_fill_style(fstyle);
#endif /* _INC_WCONSOLE */


Sorunu ben çözemedim, yardımcı olabilecek varsa sevinirim.

Batı
Kendimi durduracak değilim...

Çevrimdışı batı

 • Mezun olmuş OTOKON'cu
 • *
 • İleti: 126
Ynt: C++ msoftcon.cpp
« Yanıtla #1 : Aralık 05, 2007, 04:03:46 ÖS »
2. hatanın sebebi basitmiş çözdüm. For döngüsü için de j = 0 denilerek j tanımlanmış gibi gözüküyor ama for'un hemen altında j'yi tekrar kullanmış. bu yüzden j'yi, for döngüsünün dışında tanımlamak gerekiyor. Fakat 1. hatayı almaya devam ediyorum. Üstesinden nasıl gelebilirim?
Kendimi durduracak değilim...

Çevrimdışı Ufuk Sevim

 • Mezun olmuş OTOKON'cu
 • *
 • İleti: 451
Ynt: C++ msoftcon.cpp
« Yanıtla #2 : Aralık 06, 2007, 01:37:06 ÖÖ »
kaynak kodunda CreateFileW fonksiyonunu göremedim ama LPCWSTR tipinden bir parametre alması gerekirken sen const char tipinden bir parametre göndermişsin... yani LPCWSTR tipinden bir nesne yaratıp fonksiyona bunu göndermen gerek...
++++++++++[>+++++++>++++++++++>+++>+<<<<-]>++.>+.+++++++..+++.>++.<<+++++++++++++++.>.+++.------.--------.>+.>.

Çevrimdışı batı

 • Mezun olmuş OTOKON'cu
 • *
 • İleti: 126
Ynt: C++ msoftcon.cpp
« Yanıtla #3 : Aralık 07, 2007, 11:18:30 ÖÖ »
CreatFileW , fonksiyonu (CreateFile olarak geçiyor) Microsoft Visual Studio'nun eski versiyonlarında geçerli bir fonksiyonmuş. 2005 kullanıyorsanız eğer bu fonksiyonu CreateFileA olarak değiştirmek yeterli oluyor. Basit bir çözüm ama nerden bileyim :)

Kısaca sorun çözülmüştür.
Kendimi durduracak değilim...